Strefa Pacjenta

DLA FIRM

Zadzwoń do nas

Zadzwoń do nas

Zadzwoń do nas

Umów się na konsultacje ze specjalistą

Zadzwoń do nas

Umów się na konsultacje ze specjalistą

Zadzwoń do nas

wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych zgodnie z polityką prywatności
wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowych ofertach i promocjach
ZAPISZ SIĘ
ZAPISZ SIĘ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

wypełnij formularz kontaktowy

Medycyna Pracy

medycynapracy@aavita.pl

rejestracja@aavita.pl

rejestracja@aavita.pl

badania diagnostyczne

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych,
w tym również danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez stronę https://aavita.pl (dalej
zwaną Stroną), przez AAVITA Sp. z o. o. Lekarska Przychodnia Leczniczo – Profilaktyczna Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Racławickiej 15/19 we Wrocławiu, (dalej zwana Spółką),
która jest ich Administratorem.
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tj.
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych (zwane dalej RODO), krajową ustawą o ochronie danych osobowych, oraz
ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. z późn. zm.
II. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych na stronie
Zbieranie statystyk odwiedzin strony.
Zakres przetwarzanych danych: Pliki cookies (identyfikatory plików cookie, adresy protokołów
internetowych i identyfikatory urządzeń)
Cel przetwarzania danych: Zebrane logi przechowywane są przez AAVITA Sp. z o. o. Lekarska
Przychodnia Leczniczo – Profilaktyczna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej jako materiał pomocniczy
służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza
osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być
generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich
statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
Podstawa prawna przetwarzania: Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
– uzasadniony interes administratora, tj. dostosowania treści stron internetowych do potrzeb
użytkowników, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych. Państwa dane osobowe będą
przechowywane przez okres 6 miesięcy.
III. Przekazywanie Danych Osobowych
1. Dane Osobowe mogą być powierzane do przetwarzania innym podmiotom co wynika ze specyfiki
działania Strony. Takie przekazywanie może się odbywać jedynie po uprzednim zawarciu przez
Administratora Danych Osobowych pisemnej umowy powierzenia z innym podmiotem.
2. W innych wypadkach niż wymienionych powyżej ani w żadnej innej formie Dane Osobowe nie będą
ujawniane innym osobom ani innym podmiotom, o ile nie wyrażą Państwo na to zgody.
IV. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
AAVITA Sp. z o.o. Lekarska Przychodnia Leczniczo – Profilaktyczna Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej wypełnia zobowiązania, które wynikają z RODO wobec osób, których dane są przetwarzane.
1. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania Państwa Danych Osobowych.
2. Macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych.
3. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
5. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu,
6. Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Ww. prawa można zrealizować kierując korespondencję na adres: iodo@aavita.pl Administrator
zrealizuje wskazane prawa, jeżeli nie będą istniały okoliczności uprawniające Administratora do ich
przetwarzania o czym zostaną Państwo poinformowani.

V. Środki techniczne i organizacyjne
1. Spółka podejmuje wszelkie możliwe działania, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed
działaniami osób trzecich.
2. Wszystkie osoby współpracujące ze Spółką przed uzyskaniem dostępu do Danych Osobowych
otrzymują stosowne upoważnienie i podpisują oświadczenie obligujące do zachowania tych informacji
w tajemnicy. Spółka wdrożyła dokumentację dotyczącą ochrony Danych Osobowych.
3. Strona zapewnia techniczną możliwość ograniczania dostępu do danych osobowych dla osób do tego
upoważnionych.
4. Strona korzysta z mechanizmów tworzenia kopii zapasowych.
5. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają
Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności tam gdzie jest to wymagane, powinni Państwo zadbać
o bezpieczeństwo danych logowania (nazwa użytkownika, hasło).
VI. Cookies
1. Spółka podczas samego korzystania ze Strony nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych,
z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczkach).
2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Stronę i przechowywane na Państwa komputerze
zawierające informacje związane z korzystaniem przez Państwa ze Strony.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności
Strony, podtrzymania sesji logowania na Stronie i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu
interesujących informacji.
4. Tekst oświadczenia o wyrażeniu zgody na pliki cookie można zobaczyć w banerze na temat plików
cookie. Użytkownik zawsze ma możliwość zarządzania plikami cookie – decydowania, czy w aktualnej
sesji strona będzie te pliki cookie zbierała oraz do indywidualnej rezygnacji z umieszczania plików
cookie oraz ze zbierania informacji do różnych celów w dowolnym momencie. W dowolnym momencie
mogą Państwo także zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć już obecne pliki cookies,
wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy
skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której
Państwo korzystacie.
5. Jeżeli jednak pozostaną Państwo na Stronie bez wyłączania plików cookies wyrażają Państwo zgodę na
ich pobieranie.
6. Na naszej Stronie stosujemy dwa rodzaje cookies, tzw. wymagane oraz opcjonalne:
a. cookies wymagane – podczas odwiedzin Strony zostają zapisane na urządzeniu końcowym
przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez
użytkownika, dzięki czemu przy kolejnej wizycie użytkownik może zostać rozpoznany, a jego
preferencje zapamiętane;
b. cookies opcjonalne – (cookies tymczasowe) to pliki tymczasowe, generowane podczas
przeglądania stron Strony, przechowywane do momentu zakończenia sesji przeglądarki
(wylogowania, opuszczenia Strony lub wyłączenia przeglądarki). Bez nich niektóre aplikacje lub
funkcjonalności mogą nie działać poprawnie.

7. Pliki cookies wykorzystywane są również przez zintegrowane z Stroną serwisy, np. Google Analytics.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików
cookie wykorzystywane w statystykach.
8. W każdej chwili mogą Państwo zablokować przesyłanie danych do systemu statystycznego Google
Analytics poprzez instalację w przeglądarce dodatku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 
VII. Logi serwera
1. Serwer na którym znajduje się strona automatycznie pobiera dane techniczne użytkowników,
w szczególności takie jak: używany protokół internetowy, IP urządzenia, system operacyjny, typ
przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych. Dane te są
wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej
sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy
przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
VIII. Inne strony internetowe
1. W ramach Strony mogą pojawiać się okresowo linki (np. reklamowe) do innych stron internetowych.
2. Takie strony internetowe działają niezależnie od Strony i nie są w żaden sposób przez nią nadzorowane.
3. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi każdorazowo zalecamy się
zapoznać.
4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi przez inne strony.
IX. Korzystanie z wtyczek zewnętrznych serwisów
Strona internetowa może zawierać odniesienia do innych serwisów. Po kliknięciu odpowiedniego symbolu
lub pełnej nazwy nastąpi przekierowanie na stronę danej usługi. Administrator nie ma wpływu na
przetwarzanie danych w zewnętrznych witrynach internetowych.
X. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe
przepisy prawa polskiego.
2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie
nowej wersji na Stronie.

TO JEST ELEMENT NAGŁÓWEK

TO JEST ELEMENT NAGŁÓWEK

TO JEST ELEMENT NAGŁÓWEK

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Konsultacje medyczne

Poznaj naszą ofertę

Zadzwoń do nas

CZWARTEK

ŚRODA

WTOREK

7:30 - 19:00

7:30 - 19:00

7:30 - 19:00

7:30 - 19:00

7:30 - 19:00

rejestracja@aavita.pl

+ 48 71 361 80 28

53-146 Wrocław

ul. Racławicka 15/19

AAVITA Sp z o.o.

PONIEDZIAŁEK

GODZINY OTWARCIA

NA SKRÓTY

Copyright 2023, AAVITA Sp. z o.o.

Regulaminy - Teleporady

Privacy Policy

PIĄTEK

Jak nas znaleźć ?           

wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych zgodnie z polityką prywatności
wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowych ofertach i promocjach
ZAPISZ SIĘ
ZAPISZ SIĘ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Dołącz do kawałka naszego świata i otrzymuj ciekawe informacje o nowościach i ważnych informacjach. Bądź z nami w kontakcie, aby nic ważnego Cię nie ominęło.

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER